Ecuadoranen willen kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen

Er beweegt iets in Ecuador: de economie groeit als nooit tevoren en allerlei hervormingen worden doorgevoerd. Een ambitieuze onderwijshervorming zal de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk verbeteren, maar de allerarmste kinderen dreigen uit de boot te vallen.

Er zijn plannen om drie kwart van de scholen in afgelegen gebieden te sluiten en grotere scholen te voorzien in de meest bevolkte gemeenten en steden. Het recht op onderwijs staat hierdoor voor veel kinderen op het spel. Het is van het grootste belang dat burgers hun stem laten horen tegenover deze politieke beslissing. En dat is wat het project van Plan België beoogt. In april 2015 gingen we in 5 gemeenten in de provincies Chimborazo en Cotopaxi met dit project van start.

Ecuador: een pleidooi voor eerlijk onderwijs

In 2016 hielp Plan België vijf burgerbewegingen opzetten die pleiten voor onderwijs in de armste regio’s van Ecuador

Resultaten 2016
  • Er werden vijf burgerbewegingen opgezet om te pleiten voor toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs in hun eigen gemeente.

  • De obstakels voor toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs voor de lokale kinderen, en zeker voor meisjes, werden in kaart gebracht en er werden door 250 mensen oplossingen bedacht om deze obstakels te overwinnen.

  • In bepaalde regio’s werden schoolbussen ingezet om kinderen dagelijks naar school te brengen.

  • De burgerorganisaties voeren een continue dialoog met de regionale en nationale overheid. Ze blijven strijden voor een correcte toepassing van het onderwijsbeleid, waarbij elk kind van kwalitatief onderwijs moet kunnen genieten.

Hoe pakten we dit aan?

Deze verwezenlijkingen kwamen tot stand dankzij:

  • Een grondige opleiding voor vijftig mensen uit de vijf burgerbewegingen.

  • Informeren van 800 ouders en 200 jongeren over het belang van onderwijs enerzijds, maar zeker ook over hun belangrijke rol als burger in de strijd voor dat onderwijs.

  • Modereren van overlegmomenten tussen de burgerbewegingen en de bevoegde diensten.

  • IJveren voor een publiek-private samenwerking om kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen te kunnen waarmaken.

  • Een nauwe samenwerking met Contrato Social Por la Educación, een beweging voor kwaliteitsvol onderwijs, die instaat voor de uitvoering van het project.

Financiering

Dit project wordt gecofinancierd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking en de donateurs van Plan België.

Ce programme bénéficie du soutien de la coopération belge au développement.

In 2016 hielp Plan België vijf burgerbewegingen opzetten die pleiten voor onderwijs in de armste regio’s van Ecuador. Copyright: Plan/Fabricio Morales

Toen ons dorpsschooltje de deuren sloot, verdween hier ineens alle vrolijkheid.

Juana Yupa uit Chimbalauna, een dorpje in de provincie Chimborazo