1.174 kinderen kregen psychologische ondersteuning op de Filipijnen

De tyfoon Haiyan die in november 2013 de Filipijnen teisterde, eiste 6.000 mensenlevens en maakte 4.000 mensen dakloos. De allerjongsten zijn de grootste slachtoffers van natuurrampen. Het is cruciaal dat zij bijzondere aandacht krijgen om te voorkomen dat ze voor de rest van hun leven de gevolgen dragen van zo’n ravage. Dankzij de steun van onze partners en de hele gemeenschap werpt deze aanpak vruchten af.

Filipijnen: psychologische ondersteuning

Eind juni 2016 kregen 1.174 twee- tot vierjarigen opvang en psychologische bijstand in 30 nieuwe crèches ondersteund door Plan België

Resultaten van Plan België

Via privégiften en het Consortium 12-12 nam Plan België deel aan de internationale geldinzameling. Met het ingezamelde geld ondersteunden we oudereducatie en de bouw van ruimtes voor de opvang en begeleiding van kinderen van 2 tot 4 jaar (crèches en kleuterscholen).

Concreet:

 • Waren 30 crèches gebouwd met lokale materialen en arbeidskrachten.

 • Kregen 1.174 kinderen tussen 2 en 4 jaar opvang en psychosociale bijstand.

 • Kregen 2.284 volwassenen (van wie 1.390 moeders) vorming rond de opvoeding van de allerkleinsten en werden 34 oudergroepen opgericht. Zij kregen ook vorming rond het omgaan met noodsituaties.

 • Advocacywerk om de voorbereiding op noodsituaties op te nemen in het nationale leerplan voor het kleuteronderwijs in de Filipijnen.

Impact van Plan International

Door de mobilisering binnen alle landen van de internationale Plan-koepel en dankzij de gulle steun van de Belgen voor de Filipijnse kinderen en hun gezinnen, konden we 1,3 miljoen mensen helpen:

 • We hebben voedsel verdeeld en een waardig inkomen gegeven aan meer dan 700.000 mensen.
 • Plan zorgde ervoor dat meer dan 300.000 mensen toegang kregen tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen.
 • Onze lokale medewerkers hebben meer dan 200.000 mannen en vrouwen opgeleid over kinderbescherming.
 • Meer dan 170.000 mensen kregen onderdak.
 • Plan zorgde ervoor dat 44.000 kinderen opnieuw naar school konden gaan.
 • Meer dan 22.000 personen kregen noodzakelijke medische hulp en voedsel.
 • Plan leidde meer dan 26.000 mensen op in risicopreventie om de impact van natuurrampen te verminderen.
Financiering

Dit project werd ondersteund door Consortium 12-12, het Platform heropbouw Filipijnen van 11.11.11 en de donateurs van Plan België.

12-12

11.11.11

Eind juni 2016 kregen 1.174 twee- tot vierjarigen opvang en psychologische bijstand in 30 nieuwe crèches ondersteund door Plan België. Copyright: Plan

Eerst aarzelde ik om Ivan naar de crèche te sturen, want hij kon nog niet lopen en praat nog niet zo goed voor zijn leeftijd. De begeleider van de crèche heeft me aangemoedigd en ik heb hem ingeschreven. Hij kan nu tekenen, gedraagt zich sociaal en is heel vrolijk. Het is een wonder, want ik was de moed een beetje verloren. Ivan heeft nu een normaal leven.

Vanessa, mama van Ivan, Guiuan