Duizenden Boliviaanse kleuters klaargestoomd voor basisschool

Al in de buik van de moeder wordt de toekomst van een kind beïnvloed, en vervolgens zijn de eerste acht levensjaren beslissend. In Bolivia kregen precies die allerjongsten lange tijd niet de broodnodige aandacht die ze verdienen. Gelukkig verbetert de situatie stap voor stap.

Sinds januari 2015 werd in 15 dorpen in Bolivia het Plan-project ‘Een goede start in het leven’ uitgerold. Meer bepaald in de provincies Chuquisaca, Tarija, La Paz en Santa Cruz. En met resultaten!

Bolivia: een goede start in het leven dankzij Plan

In 2016 begeleidde Plan 10.442 kleine kinderen op school en daarbuiten

Resultaten 2016
  • 300 onthaalruimten voor de allerkleinsten werden uitgerust met nieuw pedagogisch speelgoed.
  • 726 mensen werden opgeleid om pas bevallen mama’s te ondersteunen met tips over de ontwikkeling van hun kindje en om aandacht te hebben voor preventie van familiaal geweld.
  • 8.240 ouders kregen een vorming en ondersteuning als ouder van een jong kindje.
  • 10.442 kinderen (5.501 meisjes en 4.941 jongens) worden via huisbezoeken opgevolgd.
  • 508 gezinsmoestuinen voorzien een rijk aanbod aan groenten zodat de kleinsten een gevarieerd menu voorgeschoteld krijgen.
Hoe pakten we dit aan?

Deze resultaten waren mogelijk dankzij:

  • het aanpassen van het project volgens de gebruiken en cultuur van drie inheemse groepen (Quechua, Aymara en Chiquitano).

  • het professioneel ondersteunen van de betrokken openbare diensten.

  • een nauwe samenwerking met de ministeries van onderwijs en van gezondheid, met jeudgzorginstanties, met gemeentelijke en regionale overheden, met de Bisschoppelijke Commissie en met belangengroepen van inheemse volkeren (CENAQ, CEPOCH, CEAS).

Financiering

Het project werd opgezet dankzij de steun van donateurs van Plan België, in nauwe samenwerking met Plan Finland.

In 2016 begeleidde Plan 10.442 kleine kinderen op school en daarbuiten. Copyright: Plan/Vassil Anastasov

Dit project heeft duidelijk een goede invloed op onze kinderen. Mijn oudste zoon gaat naar de kleuterschool en hij doet het heel erg goed. Kinderen die naar de kinderopvang van Plan gaan, zijn thuis vrolijk, durven zich te uiten en hebben betere intellectuele capaciteiten.

Maria Elena, 35 jaar, mama van twee kinderen en voorzitster van de schoolraad in het dorp Cabezas in Bolivia