Iedereen in Tchamba (Togo) strijdt mee tegen kinderarbeid

Nadat we dit programma tegen kinderhandel in Togo moesten uitstellen omwille van de sociale en politieke situatie, ging het in februari 2015 toch van start.

Dankzij lokale partners Radar en Le Réseau de Lutte Contre la Traite d’Enfants au Togo (kortweg RELUTET), schaarden de inwoners van het kanton Tchamba zich achter één gemeenschappelijk doel: kinderen beschermen tegen kinderhandelaars. Zoals in veel West-Afrikaanse landen, is ook Togo een land waar veel uitgebuite kinderen terechtkomen of op doortocht zijn.

Togo: de strijd tegen kinderhandel

In 2016 engageerde Plan België 1.400 leidinggevende figuren in Togo om kinderen te beschermen tegen kinderhandel

Resultaten 2016
  • 1.400 personen (onder wie religieuze leiders en oudergroepen) werken geëngageerd mee aan de bestrijding van kinderhandel.

  • Kinderen, gezinnen en gemeenteraden werden geïnformeerd over de risico’s van kinderhandel waarna ze budget uittrokken om er de strijd tegen aan te gaan.

  • Openbare diensten en instellingen erkennen tijdig de potentiële slachtoffers van kinderhandel en bieden hulp.

  • Slachtoffers en potentiële slachtoffers worden omringd met gespecialiseerde hulpverlening.

  • Kinderen, en voornamelijk zij die het risico lopen om verhandeld te worden, gaan langer naar school.

Hoe pakten we dit aan?
  • Leerkrachten kregen bijscholing: ze leerden pedagogische methodieken die elke vorm van lijfstraffen afkeuren en respect voor kinderrechten vooropstellen. Doel: kinderen motiveren om naar school te blijven gaan.

  • Kinderhandelaars worden gemotiveerd om een andere bron van inkomsten te zoeken. Er werden voornamelijk alternatieve functies gecreëerd bij overheidsdiensten.

  • Leerlingenraden en regionale kinderbeschermingscomités werden versterkt. De dialoog tussen verschillende generaties wordt aangemoedigd.

  • Nieuwe economische initiatieven geven gezinnen de kans om een hoger inkomen te verkrijgen, zonder dat ze hun kinderen moeten inschakelen. Via spaargroepen en microkredieten slagen ze erin om onderwijs voor hun kinderen te betalen.

  • We praten met de politieke beslissingsorganen van Togo om hen te overtuigen kinderrechten op te nemen in het wettelijk kader en deze rechten wettelijk af te dwingen.

Financiering

Dit project werd gerealiseerd met de steun van de Nationale Loterij, de stad Mechelen en de donateurs van Plan België.

Nationale LoterijMechelen

In 2016 engageerde Plan België 1.400 leidinggevende figuren in Togo om kinderen te beschermen tegen kinderhandel. Copyright: Plan/Marc Schlossman

Door kinderhandel stoppen kinderen met school. Dankzij sensibilisering en de oprichting van kinderclubs gaan de mensen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en welk gevaar kinderhandel inhoudt voor hun toekomst. De leden van de clubs zullen andere kinderen aanmoedigen om naar school te blijven gaan.

Schooldirecteur in Balanka A