Edito

Beste lezer,

Beste vrienden van Plan België,

2016 was een jaar gekenmerkt door geweld, angst en seksisme. Wij willen de valstrik van de moedeloosheid vermijden en vooral niet wanhopen.

Bij Plan België blijven wij geloven in de duizenden meisjes en jongens die opgroeien in een andere wereld, die het minder goed hebben dan wij, en die we nooit mogen vergeten.

We blijven geloven in de gezinnen en gemeenschappen die weigeren zich bij hun lot neer te leggen. Die met de steun van onze lokale collega’s en partners hun toekomst in handen nemen en ons helpen bouwen aan een rechtvaardige wereld.

In dit jaarrapport vindt u een overzicht van onze activiteiten, inkomsten en uitgaven van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016.

U zult lezen hoe Plan België – dankzij de gulle steun van Plan Ouders, donateurs en vrijwilligers – heel wat heeft kunnen verwezenlijken. Duizenden kinderen kregen een beter leven; van bij hun geboorte tot de dag dat ze achttien jaar en volwassen werden. Fadila bijvoorbeeld, die gered werd van een kindhuwelijk en weer naar school gaat. Of Vanesa die heeft leren omgaan met de gevaren van een aardbeving.

We willen u graag bedanken om samen met ons te blijven geloven in een wereld waarin solidariteit en engagement centraal staan. Waarin kinderrechten worden gerespecteerd en meisjes dezelfde kansen krijgen als jongens.

We wensen u een prachtig nieuw jaar.

Veel leesplezier,

REGINE DEBRABANDERE - DIRECTEUR

STAN BARTHOLOMEEUSSEN – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

Foto: Régine Debrabandere, directeur van Plan België