Overheidsfinanciering

In de loop van boekjaar 2016 stegen de overheidssubsidies voor Plan België. In totaal werd 2.598.550 euro toegekend aan 17 dossiers. Eén van de belangrijkste verklaringen voor deze stijging van 835.282 euro is het toenemende vertrouwen van de Europese Commissie, de federale overheid en de Vlaamse overheid in onze organisatie.

De Vlaamse overheid trok een bedrag van 100.000 euro uit voor Plan om noodhulp te bieden na de aardbeving van 16 april 2016 in Ecuador. We konden met deze som 700 gezinnen helpen om in de meest noodzakelijke basisbehoeften te voorzien. Lees meer

Dit jaar zette Plan België een belangrijke stap voorwaarts. We ontvingen immers een officiële erkenning als programma-ngo. Minister De Croo verleende ons deze erkenning op 20 mei 2016 voor een periode van tien jaar, startend op 1 januari 2017. Deze belangrijke erkenning door de Belgische staat laat ons voortaan toe om overheidsfondsen aan te vragen voor programma’s met een duur van vijf jaar.

Bekijk de gedetailleerde financiële cijfers.

Copyright: Plan/Chandra Shekhar Karki