600 ongeschoolde meisjes ontsnappen aan een gedwongen huwelijk in Niger, dankzij een vakopleiding en een eigen zaak

In Niger trouwen maar liefst 3 op de 4 meisjes voor hun achttiende. Dat onderwijs één van de wapens is in de strijd tegen deze ernstige schending van meisjesrechten is bekend. Maar ook economische zelfstandigheid is een manier om meisjes te helpen die nooit de kans kregen om naar school te gaan.

Al enkele jaren werkt Plan België aan beter en toegankelijker onderwijs voor meisjes in de regio’s Dosso en Tillabéri. Sinds 2015 ligt de focus daarbij sterk op de strijd tegen gedwongen kindhuwelijken. We werken daarvoor nauw samen met lokale organisaties: met DIMOL (om jonge meisjes te helpen die na hun zwangerschap de nare medische gevolgen van een fistel moeten dragen), met ANTD en VEDDN (voor projecten rond de opstart van een economische activiteit) en met ASO-EPT (waarmee we samen onderwijsdiensten organiseren). 600 ongeschoolde meisjes nemen deel aan het project en krijgen een vak aangeleerd dat hen daarna de mogelijkheid geeft om een kleine zaak te starten en een eigen inkomen te verdienen.

Niger: de strijd tegen kindhuwelijken

In 2016 slaagde Plan België er samen met haar lokale partners in om 600 ongeschoolde meisjes een praktijkopleiding te geven en te ontsnappen aan een gedwongen huwelijk

Resultaten 2016
  • 600 ongeschoolde meisjes kregen een vakopleiding waarmee ze meteen aan de slag kunnen en een eigen inkomen verdienen. Ze geven hun kennis door aan andere meisjes van hun leeftijd en voorkomen op die manier veel gedwongen huwelijken.

  • De gevolgen van hun zwangerschappen op veel te jonge leeftijd (waaronder fistels -een opening in het geboortekanaal- die hen incontinent maken) worden aangepakt. De gezondheid van de baby’s wordt opgevolgd.

  • Ouders, religieuze leiders en dorpshoofden verspreiden mee de boodschap van de meisjes tegen kindhuwelijken en beloven om geen minderjarige huwelijken meer te voltrekken.

  • De overheid blijft investeren in onderwijs voor meisjes, en dan voornamelijk voor adolescenten.​

Hoe pakten we dit aan?
  • Via het omkaderen en adviseren van de leerkrachten van de betrokken meisjes.
  • Via het aanbieden van een vakopleiding, die volop bijgewoond wordt.
  • Via het opzetten van kleine handelszaken waarmee een inkomen kan verdiend worden en waarmee meisjes dus zelfstandig kunnen leven.
  • We lanceerden bewustmakingscampagnes gericht naar de traditionele leiders en dorpshoofden en naar alle kinderen en adolescenten van de regio Tillabéri (ongeveer 47.000).
  • We gaven mee de eis van de publieke opinie in Niger vorm om een nationaal wettelijk kader te scheppen, gezien tot op vandaag gedwongen kindhuwelijken nog niet verboden zijn in het land.
Financiering

Dit programma krijgt steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de Europese Unie en de donateurs van Plan België die kozen om te investeren in meisjesprojecten. Het programma wordt uitgevoerd samen met Plan Zwitserland.

Ce programme bénéficie du soutien de la coopération belge au développement.

Ce programme bénéficie du soutien de l'Union européenne

In 2016 slaagde Plan België er samen met haar lokale partners in om 600 ongeschoolde meisjes een praktijkopleiding te geven en te ontsnappen aan een gedwongen huwelijk. Copyright: Plan/An-Sofie Kesteleyn

Ze hadden me als echtgenote beloofd aan mijn eigen neef. Gelukkig kreeg het beschermingscomité lucht van dit nieuws en met hulp van de chef van ons dorp kon ik ontsnappen aan dit huwelijk. Ik volg nu een opleiding en wil de beste naaister worden. Ik droom van een eigen naaiatelier waar ik heel wat andere naaisters aan het werk zet.

Sahada, een meisje van 14 dat ontsnapte aan een kindhuwelijk en een naaiopleiding volgt in Yambaré
Video