4.025 kinderen naar school ondanks de noodsituatie in Zuid-Soedan

De humanitaire hulpverlening aan kinderen die het slachtoffer zijn van natuurrampen of menselijke tragedies is één van de bekendste activiteiten van Plan België. In Zuid-Soedan hielp Plan gezinnen die door de conflicten moesten vluchten en de gemeenschappen die hen opvingen. In Awerial paste Plan een gemeenschapsgerichte en geïntegreerde methode rond onderwijs en kinderbescherming toe voor alle kinderen in de gastgemeenschappen van de regio. Meer weten

Zuid-Soedan: onderwijs blijft beschikbaar

Eind december 2015 zorgde Plan er in Zuid-Soedan voor dat 4.025 kinderen naar school gingen en 310 ongeschoolde jongeren en volwassenen een inhaalcursus volgden

Resultaten van Plan België
 • In de 4 scholen van het project gingen 4.025 kinderen naar school, en de onderwijzers van 655 leerlingen uit andere scholen kregen bijscholing.

 • 4 ouderverenigingen en 8 clubs voor vrede en kinderrechten startten de dialoog op tussen school en ouders en probeerden zo veel mogelijk meisjes naar school te krijgen.

 • 310 ongeschoolde jongeren en volwassenen volgden een inhaalcursus.

 • 8.810 kinderen leerden over hun rechten tijdens activiteiten die draaiden rond spel en participatie.

 • 4 lokale kinderbeschermingsnetwerken spoorden misbruik en geweld op en meldden dit aan de bevoegde diensten of de ordediensten.

Hoe pakten we dit aan?

Deze resultaten konden bereikt worden dankzij:

 • De bouw van 8 klassen, 3 wc-blokken (met afzonderlijke wc’s voor meisjes) en de ingebruikname van 160 schoolbanken.

 • De installatie van een waterput in één van de scholen zodat de kinderen op school water hebben.

 • De verdeling van 200 hygiënekits voor meisjes.

 • 10-daagse vorming voor 48 onderwijzers.

 • Mondiger en zelfstandiger maken van de 100 leden van de kinderclubs (60% meisjes).

 • Begeleiding van de 51 ouders die zijn gaan samenwerken in ouderverenigingen (evenveel vrouwen als mannen) en van de 48 leden van de gemeenschap die zich verenigd hebben in groepen voor gemeenschapsondersteuning.

Financiering

Dit project werd ondersteund door de Vlaamse overheid en de private donateurs van Plan België.

Ce programme bénéficie du soutien du gouvernement flamand

Eind december 2015 zorgde Plan er in Zuid-Soedan voor dat 4.025 kinderen naar school gingen en 310 ongeschoolde jongeren en volwassenen een inhaalcursus volgden. Foto: Plan/Mackenzie Knowles-Coursin