Duizenden kwetsbare kinderen beschermd tegen kinderhandel in Benin

Ondanks het ondertekenen van conventies en verdragen over kinderrechten en hun vertaling naar juridische instrumenten, staat in de praktijk het beschermen van kinderen op een laag pitje. Het fenomeen van kinderhandel is daar een verontrustend voorbeeld van.

Kinderhandel is moeilijk in cijfers uit te drukken. Het aantal kinderen dat naar schatting slachtoffer is van deze praktijk in het kleine West-Afrikaanse Benin ligt op meerdere tienduizenden. Het is een vorm van moderne slavernij die ook in de buurlanden heerst. Van 2013 tot juni 2016 was Plan, samen met lokale partnerorganisatie ESAM actief in de grensregio Abidjan-Lagos: het versterken van de gemeentelijke en communautaire structuren in die streek zou het verhandelen van kinderen moeten voorkomen. Toch zal er pas echt een eind aan de praktijk kunnen gemaakt worden als het probleem gecoördineerd en gezamenlijk aangepakt wordt. Van in de lokale gemeenschappen over de bedrijfswereld tot in de nationale politiek.

Benin: samen tegen kinderhandel

In 2016 werden dankzij Plan België en haar lokale partner 3000 kinderen uit Benin behoed voor kinderhandel via het opzetten en versterken van beschermende maatschappelijke structuren

Resultaten 2016
  • 900 lokale kinderbeschermingsgroepen konden rekenen op regelmatige opvolging en ondersteuning van Plan.

  • 400.000 bewoners van de lokale gemeenten en hun leiders hebben zich geëngageerd om toe te zien op de overtreding en het respecteren van de rechten van kinderen.

  • Bij 3.000 kinderen werd vastgesteld dat ze een hoog risico lopen om verhandeld te worden. Er werden bij de lokale besturen extra middelen vrijgemaakt om hen te beschermen tegen misbruik, uitbuiting en kinderhandel.

Hoe pakken we dit aan?
  • Negen burgemeesters, hun schepenen en hun gemeentepersoneel kregen een opleiding rond kinderrechten, -bescherming en -handel.

  • We installeerden een goed functionerende databank om 3.000 kwetsbare kinderen vlot te kunnen opvolgen en snel te kunnen reageren als ze bescherming nodig hebben.

  • We zorgden voor het registreren van de geboorten van kinderen, ook op latere leeftijd, zodat ze ook officieel bestaan en een leeftijd hebben.

  • Samen met partnerorganisaties pleit Plan voor een degelijk juridisch kader tegen kinderhandel.

Financiering

Dit project kwam tot stand dankzij de donateurs van Plan België, in samenwerking met Plan International Frankrijk.

Webdocumentaire

Wilt u zich een beter idee  vormen van de kinderhandel in Benin ? Ontdek dan de getuigenis van Clément, Pascaline, Marcel en vele anderen:

In 2016 werden dankzij Plan België en haar lokale partner 3000 kinderen uit Benin behoed voor kinderhandel via het opzetten en versterken van beschermende maatschappelijke structuren. Copyright: Plan/Titus Simoens

In deze gemeenschappen weet men al maar te goed dat de kinderen dikwijls slachtoffer worden van kinderhandel, aldus Alfred Santos. Kinderhandel bestrijden is een werk van lange adem maar geeft wel duurzame resultaten. Daar ijveren wij voor. 

Alfred Santos, adviseur Rechten van het Kind van Plan in Benin