Kinderen luiden de alarmbel bij de gemeentediensten in Benin

De openbare diensten in Benin beschikken vaak over onvoldoende middelen en de ambtenaren die er werken zijn niet opgeleid om burgerzaken te behandelen. Gevolg: een allesbehalve vlotte gang van zaken en alomtegenwoordige corruptie. Kinderrechten staan er onderaan de prioriteitenlijst.

In de regio’s Zou, Atacora en Couffo leidt Plan België sinds april 2014, samen met partnerorganisatie Social Watch, jongeren op om hen te leren hoe ze hun stem kunnen laten horen bij de lokale besturen. Ze leren hun rechten te verdedigen en pleiten voor hun zaak. Meer en meer wordt hun inbreng geapprecieerd en gerespecteerd. Uiteindelijk zullen ook de politici van Benin uitgenodigd worden met de vraag zich voortaan in te zetten voor deze jongeren met ontluikende leiderschapsvaardigheden.

Benin: kinderrechten promoten bij de gemeentebesturen

In 2016 kregen 760 kinderen een opleiding van Plan en haar lokale partner om kinderrechten op de lokale politieke agenda te zetten

Resultaten 2016
  • 760 kinderen en jongeren kregen een opleiding en zijn actief in een kinderrechtenclub.
  • In elke gemeente waar het project loopt, neemt een ‘Kinderadviesraad’ deel aan de gemeentelijke ontwikkelingsplanning om te waken over het respecteren van kinderrechten.
  • Gemeenten zoeken nu actief mee naar middelen om het respecteren van kinderrechten te financieren. Er werd al vooruitgang geboekt op vlak van toegang tot drinkwater en geboorteregistratie.
Hoe pakken we dit aan?
  • We laten vertegenwoordigers uit de jeugdclubs mee zetelen in diverse beslissingsorganen van hun gemeenten.
  • Ondersteunen van lokale organisaties die actief zijn in het domein van burgerparticipatie, beleidsbeïnvloeding en kinderrechten.
  • We geven opleidingen rond een efficiënter budgetbeheer en voorzien coaching voor het personeel van de deelnemende gemeenten.
  • De verschillende deelnemende gemeenten (met in totaal 190.000 inwoners) wisselen actief kennis en werkwijzen uit.
Financiering

Dit programma wordt gecofinancierd door de Europese Unie en de donateurs van Plan België.

Ce programme bénéficie du soutien de la coopération belge au développement.

In 2016 kregen 760 kinderen een opleiding van Plan en haar lokale partner om kinderrechten op de lokale politieke agenda te zetten. Copyright: Plan/Titus Simoens

De regio Boukoumbé onderging sinds de start van de projecten van Plan International een ongeziene verandering. We bereikten veel verbeteringen door allemaal samen te werken.

William Agoungnon, regioverantwoordelijke Dienst economie, handel en toerisme