Beschermen van kinder-, meisjes- en vrouwenrechten in Laos: op naar een bewuste samenleving

Laos is een land in volle economische evolutie. In de provincie Bokeo, bij de grens met China, worden grote commerciële plantages aangelegd. Niet zonder gevolgen…

De plantages hebben een impact op het milieu, maar veranderen ook drastisch het dagelijkse leven van de etnische minderheden die in de bergachtige streek wonen. Vooral kinderen, meisjes en vrouwen zijn bij dergelijke ingrijpende veranderingen extra kwetsbaar. Ze worden uitgebuit als ongeschoolde arbeidskracht, kinderarbeid stijgt en er is veel meer geweld.

Laos: protection des plus vulnérables

Sinds februari 2016 is Plan België, samen met lokale partner-ngo Camkid, in de weer om mensen uit deze streek bewust te maken van hun rechten en om die rechten ook te verdedigen

Hoe zullen we dit aanpakken?

Het project ging dit jaar volop van start. We informeren bewoners over uitbuiting van en geweld tegen vrouwen en kinderen:

  • Dankzij een samenwerking met het ministerie van de vrouw en het ministerie van sociale bescherming kunnen we grootschalige communicatie- en informatiecampagnes opzetten.
  • Door het betrekken van lokale opinieleiders bij het project, slagen we erin om gemeenschappen te mobiliseren voor het verdedigen van vrouwen-, kinder- en meisjesrechten.
  • We werken samen met lokale radiostations om informatie wijd te verspreiden en luisteraars te motiveren.
  • We organiseren open informatiemomenten in de getroffen dorpen.
Financieren

Dit project werd gecofinancierd door de Europese Unie en de donateurs van Plan België.

Ce programme bénéficie du soutien de la coopération belge au développement.

Sinds februari 2016 is Plan België, samen met lokale partner-ngo Camkid, in de weer om mensen uit deze streek bewust te maken van hun rechten en om die rechten ook te verdedigen. Copyright: Plan