Ook kinderen uit de meest afgelegen gebieden vinden de weg naar onderwijs in Laos

In Laos gaan amper 7 op de 10 kinderen naar de basisschool. Bij kinderen uit etnische minderheden ligt dat aantal nog lager. Zij moeten immers heel wat meer obstakels overwinnen om een plaatsje op de schoolbanken te bemachtigen.

Plan en haar partners startten in januari 2013 met dit project in de provincie Oudomxay, waar toen amper de helft van de ingeschreven leerlingen de basisschool afmaakte. Intussen maakten de kinderen, en in het bijzonder de meisjes, op dat vlak een indrukwekkende inhaalbeweging. Hoe Plan dit kon verwezenlijken? Via kwalitatief onderwijs vanaf de kleuterklas, met een onderwijsprogramma dat helemaal afgestemd is op de lokale cultuur en op de leefgewoonten in dit afgelegen gebied. Dit project dient als model voor de Laotiaanse overheid voor het opzetten van onderwijs voor kinderen van andere etnische minderheden, en dan vooral meisjes.

Laos: steeds meer inschrijvingen in scholen

In 2016 maakten, met de steun van Plan, dubbel zoveel meisjes hun basisschool af in Houn, Laos

Resultaten 2016
  • Het aantal kleuters dat naar school gaat is verdrievoudigd in de districten Pakbeng en Houn.

  • Alle kinderen van schoolgaande leeftijd in Houn zijn ingeschreven op school. Bij de start van het project waren dat er maar 8 op 10. In Pakbeng halen we bijna dezelfde cijfers, daar zijn 9 op de 10 kinderen ingeschreven.

  • Drie kwart van de scholieren in Houn maakt de basisschool af, tegenover de helft bij de start van het project. Het aantal meisjes dat de lagere school helemaal uitdoet, is er verdubbeld. Ook in Pakbeng zien we een positieve evolutie, maar daarover zijn nog geen concrete cijfers beschikbaar.
Hoe pakten we dit aan?
  • We zetten verschillende acties op om ouders te overtuigen van het belang van onderwijs.

  • We droegen, samen met onze partners bij de ministeries, bij aan het opleiden van leerkrachten via participatieve en geweldloze pedagogische methodieken voor de ontwikkeling van kinderen.

  • We ontwikkelden aangepast leermateriaal in samenwerking met het ministerie van onderwijs.

  • We delen kennis en ervaringen uit Oudomxay met de andere Laotiaanse provincies.
Financiering

Dit project kwam volledig tot stand dankzij de donateurs van Plan België.

Copyright: Plan

Wij vinden het fijn dat de onderwijzers ons de lessen goed uitleggen. Zo verstaan we wat we moeten doen, soms alleen en soms in groepjes. Ze gebruiken mooi materiaal en laten ons er ook mee werken. We spelen spelletjes en we sporten. De leraars lezen verhaaltjes voor en zingen samen met ons.

Leerlingen van de basisschool in de provincie Oudomxay