Transparantie

Plan België gaat op een transparante en correcte wijze om met haar beschikbare fondsen. De jaarrekening wordt opgemaakt door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Ze wordt bovendien gecontroleerd door onze commissaris PWC. Daarnaast voeren zowel de Federale Overheidsdienst Financiën als de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) op regelmatige basis controles uit. Plan België is ook lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en publiceert haar rekeningen op www.ngo-openboek.be. Plan België behaalde in 2013 het Committed to Excellence-label (CE2) van de European Foundation for Quality Management.

Transparantie

Voor 2015-2016 werden onze rekeningen zonder enig voorbehoud goedgekeurd.

Financiële resultaten (in €)

De inkomsten bedroegen € 15.350.545, een inkomstenstijging van € 824.909 ten opzichte van vorig werkjaar. € 11.962.216 of 77,93% van onze inkomsten werd rechtstreeks gebruikt voor de promotie en verwezenlijking van kinderrechten in het Zuiden.

  • € 10.911.973 ging naar internationale Plan‑programma’s in 52 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika; alsook naar programma’s onder rechtstreekse begeleiding van onze Belgische medewerkers, in Benin, Niger, Zuid-Soedan, Togo, Centraal-Afrikaanse Republiek, Bolivia, Ecuador, Cambodja, Laos, Nepal, Filipijnen en Vietnam.
     
  • € 1.050.243 was bestemd voor programma’s in België: sensibilisering, mondiale vorming en beleidsbeïnvloeding.

De kosten bedroegen € 2.988.329 of 19,47% van de totale inkomsten: 14,05% voor fondsenwerving (fondsenwervende campagnes, dienstverlening aan donateurs en gerelateerde salariskosten) en 5,42% beheerskosten (huisvesting en bijhorende kosten, communicatie, informatica en technologie, afschrijvingen van investeringen en financiële kosten, salaris van ondersteunend personeel). Plan heeft bovendien de reserves laten verhogen van € 50.000 naar € 450.000.

Bekijk de gedetailleerde financiële cijfers van Plan België

Fiscale attesten

Plan België is een door de Belgische overheid erkende ngo en heeft het recht om fiscale attesten af te leveren, conform art. 104.4 van het wetboek van inkomstenbelasting 1992.

Bestuur van Plan België

Plan België wordt conform de Belgische vzw-wetgeving bestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. Bij de samenstelling van de bestuursorganen streeft de organisatie een evenwicht na op basis van competenties, geografische spreiding, taal, gender en leeftijd. De Algemene Vergadering is het allerhoogste bestuursorgaan, de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur. De bestuurders zijn onafhankelijk en hun mandaat is onbezoldigd.

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur op 30 juni 2016

Voorzitter: Stan Bartholomeeussen

Secretaris: Leen Gysen

Penningmeester: Olivier Lefebvre

Bestuurders: Mark De Smedt, Sabine De Veilder, Walter D’hondt, Pierre Grega, Agnès Philippart, Julie Steynen en Marijke Synhaeve

Algemene vergadering op 30 juni 2016

Mieke Casier (voorzitter Algemene Vergadering), Brigitte Allart, Koen Block, Christa Cammaert, Max Carette, Paula Cook, Piet Cooreman, Kervyn da Silva Lucas, Annemie De Clerck, Daniël De Kestelier, Ria Delaere, Diane Delava, Robert Delval, Dominique Dubois, Samira Essiaf, Vanessa Galhardo-Galhetas, Alexandre Jacobs, Pierre Lefranc, Séverine Mitchell, Nick Mols, Delphine Parisis, Rodrique Platteau, Marie-Françoise Renson, Richard Steppe, Tess Vanacker, Marleen Van den Eyndt, Riet Van de Velde, Paul Van Hoof, Marga Van Laere, Willy Van Soest, Wim Vandenbussche, Priscilla Wamu Ongemba, alsook de leden van de Raad van Bestuur

Werkgelegenheid en team

Plan België startte het werkjaar met 34,60 voltijds equivalenten (VTE). Op het einde van het werkjaar telde Plan België 40,60 VTE. 14 nieuwe medewerkers gingen dit werkjaar bij Plan België aan de slag en 8 medewerkers namen afscheid van de organisatie. Op het einde van het werkjaar 2015-2016 telde Plan België 29 vrouwelijke en 14 mannelijke collega’s.

Team

Het personeelsteam van Plan België telde bij de start van het werkjaar 37 medewerkers en bestond op 30 juni 2016 uit 43 medewerkers.

Communicatie en Sensibilisering: Manuela Varrasso (Manager), Marie-Claire Gorostegui, Frédéric Janssens, Sarah Mulongo, Sofie Picavet, Filip Polfliet, Lies Ryckeboer, Morgane Vansnick

Fondsenwerving en Donateursbeheer: Jeroen Brugge (Manager), Tamira Courtens, Marielaure De Brauwer, Sandra De Weirdt, Sarah Delys, Cassandre Dermience, Inge Decrop, Linde Jacobs, Alketa Molla, Fidan Odabas, Caroline Picard, Jasmien Verheyen, Greetje Wassenberg

Kwaliteit en Organisatie: Jochem Roels (Manager), Neith Bazan Lopez, Louise de Smedt, Laurent Maes, Isabelle Mapa Tchinda, Kristof Saye, Aline Van Mol, Stefaan Van Bossuyt

Programma’s: Sandra Galbusera (Manager), Dorien Clycq, Ingrid Colanero, Sara De Potter, Joke Janssens, Pierre Laviolette, Fabrice Lepla, Magali Lowies, Roméo Matsas, Jonathan Moskovic, Miek Roegiers, Anthony Van Overschelde

Adjunct Nationaal Directeur: Dirk Willemse

Nationaal Directeur: Dirk Van Maele

Lonen

De lonen van de medewerkers van Plan België worden bepaald en op regelmatige basis herzien op basis van twee criteria: afstemming op de lonen van de ngo-sector in België en het prestatieniveau van de medewerkers.

Naast het brutosalaris genieten medewerkers van extralegale voordelen: maaltijdcheques, terugbetaling van verplaatsingen met het openbaar vervoer, 13e maand etc. De lonen en voordelen van de leden van de directie van Plan International (internationaal managementteam en nationale directies) zijn eveneens gebaseerd op internationale normen. Deze worden jaarlijks gepubliceerd in het financieel rapport van Plan International [pp.27-28]. Volgens de loonstudie uitgevoerd door het rekruteringsbureau Hudson (2008) zouden ngo-verantwoordelijken in België 50 tot 100% meer verdienen in de privésector voor het opnemen van dezelfde verantwoordelijkheden.

Copyright: Plan/Richard Wainwright